DRUŠTVENI CENTAR BIBINJE

Cilj našeg projekta

Glavni cilj projekta je unaprijediti socijalne usluge za aktivno uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina te unaprijediti interkulturalne aktivnosti na prostoru urbane aglomeracije Zadar.

Cilj projekta

Sažetak projekta

Provedbom projekta unaprijedit će se socijalne usluge za aktivno uključivanje i povećanje zapošljivosti ranjivih skupina te unaprijediti interkulturalne aktivnosti na prostoru urbane aglomeracije Zadar.

Trajanje projekta

Projekt će provoditi Općina Bibinje kroz 24 mjeseca. 

Trajanje projekta: 15.2.2021. – 15.2.2023.

Nositelj projekta

Općina Bibinje
Partner na projektu: Dječji vrtić „Leptirići“

Područje provedbe projekta: Zadarska Županija

Vrijednost projekta

Vrijednost projekta: 1.901.220,00 HRK


Iznos EU potpore: 1.901.220,00 HRK

Otkrij još malo o projektu

Aktivnosti vezane uz unaprjeđenje kvalitete i/ili razvoja/širenja socijalnih usluge i programa za aktivno socijalno uključivanje i/ili povećanje zapošljivosti ranjivih skupina

• Pružanje usluga mentorstva dugotrajno nezaposlenim osobama
• Održavanje radionica mekih vještina za korisnike projekta:
• radionice “Budi svoj”
• radionice “Izrazi se”
• radionice “Budi kreativan”
• Održavanje radionica “Zdrave prehrane”
• Održavanje radionica “Budi aktivan”
• Održavanje aktivnosti provođenju slobodnog vremena za starije osoba (šah, društvene večeri, filmske večeri, zabavni turniri i sl.)
• Provođenje info kampanje “Gdje? U društvenom centru Bibinje”
• Adaptacija i opremanje prostora Društvenog centra   

Aktivnosti pripreme i provedbe participativnih interkulturnih aktivnosti u svrhu socijalne integracije ranjivih skupina

• Održavanje radionica “ Kreativno razmišljanje”
• Održavanje likovnih radionica za starije i mlade osobe
• Održavanje kreativnih radionica za mlade osobe
• Organiziranje posjeta muzejima i kazalištima
• Izrada promotivnih materijala (plakata, letaka, web stranica, video materijal, snimanje spota) 

Promidžba i vidljivost


• Početna i završna konferencija
• Izrada promotivnih materijala
• Izrada stručne brošure s rezultatima projekta 

Izradu internetske stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Općine Bibinje.